Wat we doen

DentalTotal Management optimaliseert de werkprocessen in uw bedrijf. De belangrijkste processen die worden geoptimaliseerd zijn financieel, administratie, marketing, cliënten value-added diensten en benchmarking. Onze aanpak kent de volgende stappen:

  1. Quick scan van de processen om een impressie te krijgen van de verbetermogelijkheden in uw praktijk.
  2. Doorlichting en analyse van werkprocessen
  3. Concrete procesverbeteringen voorstellen en implementeren: waar doen zich verspillingen voor? Wat is de oorzaak van deze verspilling? Welke oplossingen zijn er denkbaar? Wat is de beste oplossing? Voer de beste oplossing in en ga na of dit een verbetering van het werkproces betekent. Zo nee, voer de second best oplossing in, zo ja: spoor de volgende verspilling op.