Diensten

DentalTotal praktijkmanagement optimaliseert de werkprocessen in uw praktijk. De belangrijkste processen die worden geoptimaliseerd zijn inkopen, administratie, balie, afspraken-agenda, automatisering, reclame en marketing, en de financiële planning. Ook ondersteunen we bij het maken van businessplannen, het aanvragen van financiering bij de bank, het opstarten en uitbreiden van activiteiten. Onze aanpak kent de volgende stappen:

  1. Quick scan van de processen om een impressie te krijgen van de verbetermogelijkheden in uw praktijk.
  2. Doorlichting en analyse van werkprocessen: agenda, oproeplijst, administratie, financieel, inkoop, automatisering, telefoondiensten, verzekeraars, clearing bedrijven, declaratie, verzekering en reclame/marketing.
  3. Concrete procesverbeteringen voorstellen en implementeren: waar doen zich verspillingen voor? Wat is de oorzaak van deze verspilling? Welke oplossingen zijn er denkbaar? Wat is de beste oplossing? Voer de beste oplossing in en ga na of dit een verbetering van het werkproces betekent. Zo nee, voer de second best oplossing in, zo ja: spoor de volgende verspilling op.